بایگانی برچسب ها: انواع شير هاي کنترل

دانلود پروژه شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR

دانلود پروژه شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR

شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR فهرست مطالب مقدمه فصل اول – کنترل فرآیند مقدمه­ای بر کنترل تقسیم ­بندی سیستم کنترل روشهای کنترل (خطی و غیرخطی) ابزارهای اندازه گیری انواع شیر های کنترل کنترل کننده ها ۱۸ انواع کنترل کننده ها فصل دوم – مدلسازی توصیف فرآیند شناسایی ومدلسازی سیستم های کنترل. مدلسازی دینامیکی. شبیه سازی فرآیند در Simulink فصل سوم -تعیین پارامتر های کنترل بررسی مدار حلقه باز فرآیند بررسی مدار حلقه بسته فرآیند. رد...

ادامه مطلب