بایگانی برچسب ها: انواع فرانيدهاي ايجاد پوششهاي سراميکي

دانلود پروژه بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي

دانلود پروژه بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي

بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي فهرست مطالب فصل 1- بررسيهاي مطالعاتي مقدمه  1 انواع فرانيدهاي ايجاد پوششهاي سراميکي2 1-2-1- اسپري شعله اي (flame spray) 1-2-2- اسپري قوسي (electric are sray)  1-2-3- فرايند HVOF 1-2-4- پلاسما اسپري (plasma spray) 1-3- مکانيزم اتصال 25 1-4- مراحل آماده سازي سطح26 1-5- عمليات تمام کاري34 1-6- کاربردها35  فصل 2- روشهاي آزمايش 2-1- آماده سازي سطح نمونه ها   40 2-1-1- تميز کاري و چربي ...

ادامه مطلب