بایگانی برچسب ها: انواع مالیات بر ارزش افزوده

دانلود مقاله بررسی مالیات

دانلود مقاله بررسی مالیات

مالیات فهرست مطالب مقدمه  ۴ انواع مالیات بر ارزش افزوده۶ ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها ۸ مالیات بر در آمد کشاورزی۲۱ مالیات بر در آمد مشاغل۲۲ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی۳۶ نتیجه گیری ۴۸ منابع ۵۱ مقدمه : در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقمالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرارمالیاتی ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف

دانلود مقاله سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف

سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف  فهرست مطالب – مقدمه – مالیات در تاریخ – تاریخچه سازمان امور مالیاتی….. – تعریف مالیات.. -مالیات مستقیم -مالیات غیر مستقیم. -تقسیم دیگری از مالیات -مهم ترین اقسام مالیات به قرار ذیل است. -مالیات و تا مین عدالت اجتماعی -مالیات بر ارزش افزوده -مزایا ومعایب VAT …. -تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده… -انواع مالیات بر ارزش افزوده -روش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده -ویژگی های مالی...

ادامه مطلب