بایگانی برچسب ها: انواع مختلف شیرها

دانلود رایگان پاورپوینت شیرهای صنعتی

دانلود رایگان پاورپوینت شیرهای صنعتی

دانلود پاوپوینت شیرهای صنعتی انواع مختلف شیرها شیرهای صنعتی عموما به سه دسته تقسیم می شوند : ۱- شیرهای دستی که با نیروی انسان کار می کنند ( Manual Valves) . ۲- شیرهای خود کار که با نیروی هوا ، مایعات و گازهای کنترل شونده کار میکنند ،(Control Valves) . ۳- شیرهای خودکار که با نیروی برق کار می کنند (Electric motor operated Valves)و همچنین (Solenoid Valves) . قسمت های مختلف شیر دروازهای به شرح زیر می باشد: ۱. بدنه ( Body) ۲٫قسمت انحنا...

ادامه مطلب