بایگانی برچسب ها: انواع مختلف شیرها

دانلود رایگان پاورپوینت شیرهای صنعتی

دانلود رایگان پاورپوینت شیرهای صنعتی

دانلود پاوپوینت شیرهای صنعتی انواع مختلف شیرها شیرهای صنعتی عموما به سه دسته تقسیم می شوند : 1- شیرهای دستی که با نیروی انسان کار می کنند ( Manual Valves) . 2- شیرهای خود کار که با نیروی هوا ، مایعات و گازهای کنترل شونده کار میکنند ،(Control Valves) . 3- شیرهای خودکار که با نیروی برق کار می کنند (Electric motor operated Valves)و همچنین (Solenoid Valves) . قسمت های مختلف شیر دروازهای به شرح زیر می باشد: 1. بدنه ( Body) 2.قسمت انحنا دار(Bonne...

ادامه مطلب