بایگانی برچسب ها: انواع مدل‌های دینامیکی برای میله

دانلود پروژه اندركنش شمع خاك و تحت اثر بار محوري

دانلود پروژه اندركنش شمع خاك و تحت اثر بار محوري

اندركنش شمع خاك و تحت اثر بار محوري فهرست مطالب پيشگفتار 1 1-1) مقدمه 1 1-1-1) پي عميق يا شمع 2 1-2) بيان مساله 3 فصل اول 4 1-1) مقدمه 4 1-2) اصطکاک بین شمع و خاک 5 1-3) شرایط فعال شدن مقاومت نوک 8 1-4) مقاومت در انتهای کوبش و در کوبش مجدد 9 1-5) نیروهای پس ماند در شمع 10 1-6) صفحۀ خنثی 12 1-7) نشست پی‌های عمیق 16 1-7-1) روش سنتی متداول (Conventional approach) 17 1-7-2) روش مدول تانژانت جانبو 19 1-7-3) محاسبۀ نشست گروه شمع 22 1-7-4) ...

ادامه مطلب