بایگانی برچسب ها: انواع نظریه درباره افسردگی

روش تحقیق مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل

روش تحقیق مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل

مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد فهرست مطالب تقدیر و تشکر قدردانی چکیده فصل اول: «کلیات تحقیق»  مقدمه 4 بیان مساله 7 اهمیت تحقیق 10 اهداف تحقیق 13 فرضیه تحقیق 14 تعاریف عملیاتی 14 فصل دوم: «پیشینه تحقیق» تاریخچه افسردگی 16 تعریف افسردگی 17 نشانه های افسردگی 18 شخصیت افسردگی 20 محیطهای افسردگی زا 23 علل افسردگی 25 به چه دلیل احتمال ابتلا زنان به افسردگی بیشتر از مردان است 29 طبقه بندی افسردگی روانی 30 ان...

ادامه مطلب