بایگانی برچسب ها: انواع پست هاي فشار قوي

دانلود کارآموزی بررسی پست 230 کیلو ولت

دانلود کارآموزی بررسی پست 230 کیلو ولت

دانلود کارآموزی بررسی پست 230 کیلو ولت از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374  و ائین نامه اجرایی آن در سال 1375، ایین نامه و شیوه نامه های متعددی در زمینه موضوعات مرتبط با اجرای انها وضع شده است. از محوری ترین ایین نامه های قانون مذکور که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب ان تعیین می شود ، ائین نامه اجرایی ماده 33 قانون است که توسط یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور ، سازما...

ادامه مطلب