بایگانی برچسب ها: انواع پيشگيري در بهداشت رواني

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران فهرست مطالب فصل اول : كليات پژوهش مقدمه موضوع و بيان مسئله اهميت و ضرورت پژوهش فرضيه هاي پژوهش تعاريف عملياتي متغيرها فصل دوم : پيشينه هاي پژوهش مفاهيم بهداشت رواني انواع پيشگيري در بهداشت رواني سرطان – عوامل روان شناختي مؤثر در بروز سرطان روند بيماري پيش آگاهي سندرم هاي روانپزشكي در بيماران سرطاني درمان زندگي پس از سرطان فصل سوم : روش اجرايي پژوهش جامعه آماري نمونه پاس...

ادامه مطلب