بایگانی برچسب ها: انگليس اسلام و ايران

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول) بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند ۱_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ...

ادامه مطلب