بایگانی برچسب ها: انگليس اسلام و ايران

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران

مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران (قسمت اول) بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند 1_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را يرساند. تدليس در زبان يوناني DOLOS خوانده ميشود و از اينرو برخي عقيده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادينبور...

ادامه مطلب