بایگانی برچسب ها: انگيزه براي خلاقيت

دانلود پروژه کارآفرینی

دانلود پروژه کارآفرینی

کارآفرینی فهرست مطالب مقدّمه ۱ فصل اول: کلیات ۲ تاریخچه ی کارآفرینی: ۳ سابقۀ کارآفرینی درایران: ۴ تعاریف ومفهوم کارآفرینی: ۴ نقش دولت درتوسعۀ کارآفرینی: ۵ علل اهمیت کارآفرینی: ۶ کار گروهی شروع کارآفرینی: ۷ کارآفرینی اجتماعی ۸ مفهوم‌ و معنای‌ کارآفرینان‌ اجتماعی ۸ عناصر کارآفرینی‌ اجتماعی‌ ۹ مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: ۱۱ کارآفرینی و ایجاداشتغال ۱۳ گامهای حمایتی ۱۵ کارآفرینی  در اسلام ۱۶ فصل دوم: خلاقیت و نوآوری.. ۱۸ مفهوم و ج...

ادامه مطلب