بایگانی برچسب ها: اهداف ارزشيابي كاركنان

دانلود پاورپوينت ارزشیابی شایستگی کارکنان

دانلود پاورپوينت ارزشیابی شایستگی کارکنان

پاورپوينت ارزشیابی شایستگی کارکنان فهرست مطالب اهداف كلي مقدمه تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی اهداف ارزشيابي كاركنان معیار های ارزشیابی کارکنان ارزشیابی عینی یا ارزشیابی ذهنی انحرافات در ارزشیابی کارکنان چه کسانی باید ارزشیابی کنند ارزشیابی خویشتن (خود ارزیابی ) ارزشیابی توسط همکاران ارزشیابی توسط مرئوسین ارزشیابی توسط سرپرست سرپرستان ارزشیابی توسط مراکز مشاوره وراهمنایی کارکنان روشها وفنون ارزشیابی شایستگی کارکنان روش رتبه بندی روش درجه بندی...

ادامه مطلب