بایگانی برچسب ها: اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي

دانلود مقاله اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی

دانلود مقاله اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی فهرست مطالب مقدمه اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه الف ) فارابی ب ) قاسبی ج ) ابن سحنون مبنای تعیین اهداف تعلیم و تربیت الف ) مبنای علمی ب ) مبنای فلسفه ۱) معرفت شناسی ۲) هستی شناسی ۳) ارزش شناسی ج ) مبنای دینی اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام اهداف نمائی اهداف جزئی روش‌های تعلیم و تربیت الف ) روش های تربیت مقربی ب ) روش‌های خودسازی ج ) روش‌های تربیت در اسلام د ) روش‌های تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن خلدون ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی

دانلود مقاله اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی

اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی  فهرست مطالب مقدمه اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه الف ) فارابی ب ) قاسبی ج ) ابن سحنون مبنای تعیین اهداف تعلیم و تربیت الف ) مبنای علمی ب ) مبنای فلسفه ۱) معرفت شناسی ۲) هستی شناسی ۳) ارزش شناسی ج ) مبنای دینی اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام اهداف نمائی اهداف جزئی روش‌های تعلیم و تربیت الف ) روش های تربیت مقربی ب ) روش‌های خودسازی ج ) روش‌های تربیت در اسلام د ) روش‌های تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن خلدون آ...

ادامه مطلب