بایگانی برچسب ها: اهداف خصوصي سازي

دانلود مقاله خصوصي سازي و كاستي هاي

دانلود مقاله خصوصي سازي و كاستي هاي

«خصوصي سازي و كاستي هاي سيستم مالي» مفاهيم و تعاريف: انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي كند تا عملكرد كارآتري در بخش عمومي داشته باشند. «بيس لي» و «ليتل چايلد» (Beesly and little child) در توصيف خصوصي سازي مي‌گويند: «خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي (صنايع) از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است، درصورتي كه حداقل 50 درصد از سهام دولتي به بخش ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه

دانلود پروژه بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه

بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی شرکت های بیمه چكيده: در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت بيمه كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ديگر گسترش خصوصي سازي و فراهم نمودن عنوان زمينه هاي آزادسازي در اين صنعت، تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه اي، به چه نحو تغيير پيدا خواهد كرد.در اين تحقيق فرض بر اين است كه آزادسازي و تسهيل مقررات به منظور حضور شركتها...

ادامه مطلب