بایگانی برچسب ها: اهداف خصوصي سازي

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی» مفاهیم و تعاریف: اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند. «بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بیمه

دانلود پروژه بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بیمه

بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی شرکت های بیمه چکیده: در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد.در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتها...

ادامه مطلب