بایگانی برچسب ها: اهداف مددکاری گروهی

دانلود پروژه مددکاری

دانلود پروژه مددکاری

 مدد کاری فهرست  مطالب پیشگفتار فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی فهرست تفصیلی مطالب عنوان صفحه: فصل اول: مانی مددکار اجتماعی –       تعریف مددکاری –       حرفه مددکاری –       تاریخچه مددکاری –       نقش های مددکار اجتماعی فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی –       پذیرش –       فردیت –       را...

ادامه مطلب