بایگانی برچسب ها: اهداف موزه شهر دماوند

دانلود پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند

دانلود پروژه طرح راه اندازی موزه شهر دماوند

طرح راه اندازی موزه شهر دماوند فهرست مطالب : مقدمه: 7 چیستی موزه: 11 تعریف جامع ایکوم از موزه : 11 تاریخچه ی موزه در ایران : 13 وظایف موزه ها در گذشته: 14 وظایف موزه ها در امروز : 14 کارکرد موزه : 15 موزه های شهری : 16 لزوم احداث موزه شهر دماوند: 17 نام دماوند : 19 دماوند ، شهر و کوه اسطوره ای : 26 موقعيت جغرافيايي شهرستان دماوند  30 جغرافیای سیاسی شهرستان دماوند : 31 1- بخش مرکزی : 32 دهستان های بخش مرکزی عبارتند از : 32 الف- دهست...

ادامه مطلب