بایگانی برچسب ها: اهداف و روشهاي درمان معتادان

دانلود مقاله اعتیاد به مواد مخدر

دانلود مقاله اعتیاد به مواد مخدر

دانلود مقاله اعتیاد به مواد مخدر (انواع مواد مخدر به روایت آمار و ارقام) فهرست از گوشه و کنار جهان ۱۲ درمان به عنوان استراتژی، کاهش، تقاضا ۱۴ آنتاگونیست: داروهای ضد مخدر ۱۶ منابع انگلیسی: ۱۸ منابع فارسی: ۱۸ تعاریف ۲۹ تعاریف اختلالات ناشی از مواد ۲۹ علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد ۳۳ علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد ۳۵ عوامل مخاطره‌آمیز ۳۶ خانواده آشفته ۴۰ عوامل محافظت‌کننده در مقابل اعتیاد ۴۴ مواد ۴۷ شکل مواد و شیوه‌های مصرف ۴۹ روش‌های مصرف: ۵۳ مو...

ادامه مطلب