بایگانی برچسب ها: اهداي گامت و حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا فهرست مطالب ب) قانون مدني و اهداي جنين 6 فصل اول  : تعاريف و كليات 9 شرايط صاحبان جنين 14 تشريفات اهداء جنين 15 الف) ديدگاه عرفي 31 الف) نظر قانون مدني و فقها 51 3) اعتبار اماره فراش 80 1) عدم وقوع نزديكي 84 الف – اهليت تمتع 106 1-2 در حالت اهداي جنين 122 1) مفهوم حضانت 128 2-1-2 مبناي روابط ابوين و طفل در حضانت 131 3) ماهيت حقوقي حضانت 132 1) اهداي گامت 142 – صغير 145 4- الزام به نفقه (انف...

ادامه مطلب