بایگانی برچسب ها: اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا

دانلود پروژه اهدای جنین در حقوق جزا فهرست مطالب ب) قانون مدني و اهداي جنين 6 فصل اول  : تعاريف و كليات 9 شرايط صاحبان جنين 14 تشريفات اهداء جنين 15 الف) ديدگاه عرفي 31 الف) نظر قانون مدني و فقها 51 3) اعتبار اماره فراش 80 1) عدم وقوع نزديكي 84 الف – اهليت تمتع 106 1-2 در حالت اهداي جنين 122 1) مفهوم حضانت 128 2-1-2 مبناي روابط ابوين و طفل در حضانت 131 3) ماهيت حقوقي حضانت 132 1) اهداي گامت 142 – صغير 145 4- الزام به نفقه (انف...

ادامه مطلب