بایگانی برچسب ها: اهميت اعتقاد به معاد

دانلود مقاله معاد

دانلود مقاله معاد

دانلود مقاله معاد مقدمه معاد از دیدگاه امام خمینی (ره) «و ما خلقنا السموات والارض و ما بینهما لاعبین» مکتب پیامبران الهی بر اساس ایمان به مبدا و معاد استوار است مهمترین امری که در تمام اعصار مورد توجه فرستادگان خدا بوده و حداکثر مجاهده را در راه تحقق بخشیدن به آن مبذول میداشتند آن بوده که انسانها را آفریدگار جهان مومن ساخته و بر ایمان به روز معادشان تأکید و تقویت نمایند. ایمان به خدا پایه اصل سعادت بشر و شرط اول انسان شدن و انسان ...

ادامه مطلب