بایگانی برچسب ها: اهميت بهداشتي آب استخرهاي شنا

مقاله کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا

مقاله کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا

راهنمای کنترل بهداشتی آب  استخرهای شنا مقدمه: استفاده‌های زیباشناختی و تفریحی آب، بعنوان یکی از مصارف آب در هر اجتماع می باشد. استفاده از محیط‌های آبی طبیعی و یا مصنوعی بعنوان شنا‌گاهها از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوریکه امروزه شنا بعنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می‌شود. در کشور عزیز ما ایران روز به روز به این اماکن مخصوص از طرف بخش خصوصی افزوده می شود. توجه به مسائل و جوانب بهداشتی استخرها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا

دانلود پروژه راهنمای کنترل بهداشتی آب  استخرهای شنا

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا مقدمه استفاده‌های زیباشناختی و تفریحی آب، بعنوان یکی از مصارف آب در هر اجتماع می باشد. استفاده از محیط‌های آبی طبیعی و یا مصنوعی بعنوان شنا‌گاهها از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوریکه امروزه شنا بعنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می‌شود. در کشور عزیز ما ایران روز به روز به این اماکن مخصوص از طرف بخش خصوصی افزوده می شود. توجه به مسائل و جوانب بهداشتی استخره...

ادامه مطلب