بایگانی برچسب ها: اهميت بهداشتي آب استخرهاي شنا

مقاله كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا

مقاله كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا

راهنماي كنترل بهداشتي آب  استخرهاي شنا مقدمه: استفاده‌هاي زيباشناختي و تفريحي آب، بعنوان يكي از مصارف آب در هر اجتماع مي باشد. استفاده از محيط‌هاي آبي طبيعي و يا مصنوعي بعنوان شنا‌گاهها از ديرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوريكه امروزه شنا بعنوان يك فعاليت تفريحي و ورزشي مفيد از نظر جسمي و روحي در نظر گرفته مي‌شود. در كشور عزيز ما ايران روز به روز به اين اماكن مخصوص از طرف بخش خصوصي افزوده مي شود. توجه به مسائل و جوانب بهداشتي استخرها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه راهنماي كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا

دانلود پروژه راهنماي كنترل بهداشتي آب  استخرهاي شنا

راهنماي كنترل بهداشتي آب استخرهاي شنا مقدمه استفاده‌هاي زيباشناختي و تفريحي آب، بعنوان يكي از مصارف آب در هر اجتماع مي باشد. استفاده از محيط‌هاي آبي طبيعي و يا مصنوعي بعنوان شنا‌گاهها از ديرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوريكه امروزه شنا بعنوان يك فعاليت تفريحي و ورزشي مفيد از نظر جسمي و روحي در نظر گرفته مي‌شود. در كشور عزيز ما ايران روز به روز به اين اماكن مخصوص از طرف بخش خصوصي افزوده مي شود. توجه به مسائل و جوانب بهداشتي استخره...

ادامه مطلب