بایگانی برچسب ها: اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌

مقاله اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌ های آموزشی

مقاله اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌ های آموزشی

نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی مدیریت از ارکان هر سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی و به تبع آن مدیریت مدرسه در بین سایر مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر معتقد باشیم تمام سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی از بروندادهای آموزش و پرورش بهره می گیرند و آموزش و پرورش تأمین کننده نیروهای انسانی آنها است و اگر بپذیریم که آموزش و پرورش یکی از عوامل اصلی در پرورش ابعاد مختلف  وجودی ...

ادامه مطلب