بایگانی برچسب ها: اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

دانلود مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

دانلود مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

دانلود مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری فهرست مطالب فصل اول : تعریف دستمزد دوایر کنترل حقوق و دستمزد بررسی های دستمز د اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد حداقل دستمزد ساعات کار عادی ساعات کار اضافه کاری نوبت کاری و فوق العاده نوبت کاری شب کاری حقوق و مزایای مستمر نقدی حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی بازنشستگی قانون کار وا مور اجتماعی ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان حسابرسی حقوق ودستمزد...

ادامه مطلب