بایگانی برچسب ها: اهميت قضا در اسلام

دانلود پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت

دانلود پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت

بررسی اصل استقلال قضاوت  در جمهوری اسلامی ایران  مقدمه: مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه ...

ادامه مطلب