بایگانی برچسب ها: اهميت مهارتهاي زندگي در سلامت رواني

دانلود پروژه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان

دانلود پروژه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان

دانلود پروژه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان فهرست خلاصه ۳ مقدمه ۶ بیان مساله ۹ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۳ متغیرهای پژوهش ۱۴ تعریف علمی و عملیاتی «مهارت‌های زندگی»: ۱۵ تعریف علمی و عملیاتی «سلامت روان»: ۱۷ تعریف علمی و عملیاتی «منبع کنترل» : ۱۷ مبنای تئوریکی برنامه آموزش مهارتهای زندگی ۱۸ اهداف آموزش مهارتهای زندگی ۲۳ اهمیت مهارتهای زندگی در سلامت روانی ۲۵ ابعاد مهارتهای زندگی ۲۷ پیشینه تحقیقاتی پژوهش ۲۸ جم...

ادامه مطلب