بایگانی برچسب ها: اهميت مهارتهاي زندگي در سلامت رواني

دانلود پروژه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان

دانلود پروژه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان

دانلود پروژه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان فهرست خلاصه 3 مقدمه 6 بيان مساله 9 اهميت و ضرورت پژوهش 13 متغيرهاي پژوهش 14 تعريف علمي و عملياتي «مهارت‌هاي زندگي»: 15 تعريف علمي و عملياتي «سلامت روان»: 17 تعريف علمي و عملياتي «منبع كنترل» : 17 مبناي تئوريكي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي 18 اهداف آموزش مهارتهاي زندگي 23 اهميت مهارتهاي زندگي در سلامت رواني 25 ابعاد مهارتهاي زندگي 27 پيشينه تحقيقاتي پژوهش 28 ...

ادامه مطلب