بایگانی برچسب ها: اهميت و ويژگيهاي رضايت شغلي.doc

پروژه تأثير استرس شغلي بر رضايت شغلي كارمندان

پروژه تأثير استرس شغلي بر رضايت شغلي كارمندان

تأثير استرس شغلي بر رضايت شغلي كارمندان اداره كل مالياتهاي غرب تهران مقدمه از آنجا كه بيشتر عمر ما در محيط كار سپري مي شود و بسياري از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل مي گيرد، مي توان از كار به عنوان بخش بسيار مهمي از زندگي ياد كرد. با توجه به اهميت ابعاد مختلف كار در زندگي انسانها ، مي توان گفت كه رضايت شغلي و تمايل به انجام كار نيز تأثير بسزايي در نحوه خشنودي انسانها از وضعيت زندگيشان دارد. از سوي ديگر، سلامت رواني انسانها نيز د...

ادامه مطلب