بایگانی برچسب ها: اهمیت ایجاد فضای سبز

دانلود مقاله راهکارهای مقابله با بیابان زایی

دانلود مقاله راهکارهای مقابله با بیابان زایی

راهکارهای مقابله با بیابان زایی فهرست مطالب عنوان پیشگفتار فصل اول: طریقه طرح نویسی مقدمه تعیین هدف از ارائه طرح فصل دوم: اهمیت جنگل کاری مقدمه اهمیت ایجاد فضای سبز شرایط اکولوژیکی خاکشناسی وضعیت زمین شناسی پوشش گیاهی گونه های پیشنهادی نحوه کاشت گونه روش آبیاری فصل سوم: فرسایش مقدمه فرسایش بادی فرسایش آبی فصل چهارم: احیاء وحفاظت بیابان مقدمه تولید نهال گلدانی تاغ کاشت نهال های تولید شده مدیریت پرورش جنگل های دست کاشت تاغ پخش سیلاب (ک...

ادامه مطلب