بایگانی برچسب ها: اهمیت فضای سبز و محیط زیست

دانلود پروژه نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان

دانلود پروژه نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان

نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان فهرست مطالب 1- نقش فضاي سبز و اهميت آن در زندگي انسان   2 2- ضوابط  اكولوژيك فضاي سبز شهري….. 10 3- اثرات مفيد فضاي سبز شهري………. 14 4- استاندارد بين المللي فضاي سبز …. 21 5- مفهوم و هدف طراحي پاركها و پرديس سازي    25 6- مشخصات فني و اجرايي عمليات جنگل كار پروژة اريس پرديس 31 7- از انتخاب زمين تا احداث باغ……. 36 8- مناطق جديد……………...

ادامه مطلب