بایگانی برچسب ها: اهمیت مطالعه در یادگیری

دانلود مقاله یادگیری و نقش آن در نظام آموزشی

دانلود مقاله یادگیری و نقش آن در نظام آموزشی

یادگیری و نقش آن در نظام آموزشی فهرست مطالب مقدمه 1 مفهوم یادگیری 2 نظریات یادگیری 6 نقش حافظه در یادگیری 10 اختلالات یادگیری 15 چرخه یادگیری 20 اهمیت مطالعه در یادگیری 28 روشهای مطالعه 32 مقدمه: یادگیری Learning مولفه اثر بخشی در آموزش است. هر نظام آموزشی به واقع بدنبال یادگیری است و باید به نحوی برنامه ریزی نماید که «یادگیری» اتفاق افتد. بنابراین موضوع یادیگری مهمترین بحث در  فرآیندهای آموزشی و مهمترین هدف در نظامهای آموزشی می باشد. در ...

ادامه مطلب