بایگانی برچسب ها: اهمیت مطالعه در یادگیری

دانلود مقاله یادگیری و نقش آن در نظام آموزشی

دانلود مقاله یادگیری و نقش آن در نظام آموزشی

یادگیری و نقش آن در نظام آموزشی فهرست مطالب مقدمه ۱ مفهوم یادگیری ۲ نظریات یادگیری ۶ نقش حافظه در یادگیری ۱۰ اختلالات یادگیری ۱۵ چرخه یادگیری ۲۰ اهمیت مطالعه در یادگیری ۲۸ روشهای مطالعه ۳۲ مقدمه: یادگیری Learning مولفه اثر بخشی در آموزش است. هر نظام آموزشی به واقع بدنبال یادگیری است و باید به نحوی برنامه ریزی نماید که «یادگیری» اتفاق افتد. بنابراین موضوع یادیگری مهمترین بحث در  فرآیندهای آموزشی و مهمترین هدف در نظامهای آموزشی می باشد. در ...

ادامه مطلب