بایگانی برچسب ها: اوراق قرضه بنام

دانلود رایگان مقاله اوراق قرضه

دانلود رایگان مقاله اوراق قرضه

دانلود رایگان مقاله اوراق قرضه ارواق قرضه مقدمه‌: اغلب شرکت های برزگ نمی توانند استقراض میلیارد ریالی خود را فقط از یک وام دهنده تأمین نمایند ، زیرا هیچ اعتبار دهنده ای تمایل به تقبل چنین ریسک بزرگی ندارد و حاضر نیست این مبلغ را فقط در یک شرکت ، سرمایه گذاری نماید . بانک ها و سایر اعتباردهندگان ، از طریق کوچکترکردن مبالغ وام و در این رابطه افزایش در تعداد وام گیرنده ، در ریسک خود تنوع سازی کرده و آن را از طریق توزیع بیشتر ، کاهش می ده...

ادامه مطلب