بایگانی برچسب ها: اوپک و ایران

دانلود مقاله اوپک

دانلود مقاله اوپک

اوپک فهرست مطالب پیشگفتار                                                                                               مقدمه‌ای درباره اوپک از اساس تا تأسیس عملکرد ۲۷ ساله اول اوپک از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی آینده سیاسی اوپک اساسنامه سازمان اوپک فهرست منابع و مأخذ                                                                                پیشگفتار مسأله سوخت و انرژی یکی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مرک...

ادامه مطلب