بایگانی برچسب ها: ايجاد زير دايركتوري ها

دانلود پروژه طراحي سايت آموزشگاه كامپيوتر

دانلود پروژه طراحي سايت آموزشگاه كامپيوتر

طراحي سايت آموزشگاه كامپيوتر فهرست مطالب: نصب فايلهاي نمونه بر روي كامپيوتر.. 1 مروري بر Asp. NET. 1 NET framework. 2 SQL srver 2000. 2 زبانها و ابزارهاي زبان.. 4 Nopepad . NET. 4 Visual studio. NET. 5 معماري ASP. NET. 6 چه چيزي در ASP.NET وجود دارد.. 6 NoPE pad. NET. 8 ايجاد يك داير كتوري مجازي.. 9 فصل دوم / استفاده از ابزارهاي برنامه نوسي ASP. NET. 10 مهم.. 10 Visual studio. NET. 11 ايجاد يك صفحه جديد (Web From) ASP.NET. 13 افزودن كن...

ادامه مطلب