بایگانی برچسب ها: ايجاد يك فايل پاسخ جدي

دانلود مقاله نصب ویندوز

دانلود مقاله نصب ویندوز

نصب ویندوز فهرست مطالب  نصب ويندوز به روش unattend. 1 مروري بر نصب ويندوز به روشunattend. 1 Answer file فايل چيست؟. 1 معرفيwindows deployment tools. 2 Extrce كردن windows deployment tools. 3 معرفي برنامه setupmgr.exe. 4 ايجادanswer file  با setupmgr.exe. 4 ايجاد يك فايل پاسخ جديد. 6 User interface level 9 دستور winnt32.exe. 14 سوئيچ هاي winnt32.exe. 15 دستور winnt.exe. 17 تشريح بعضي از سوئيچ هاي winnt.exe. 17 نصب به كمك bat فايل. 18 مرور...

ادامه مطلب