بایگانی برچسب ها: ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست

دانلود پروژه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي

دانلود پروژه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي  در آيين دادرسي مدني مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع ت...

ادامه مطلب