بایگانی برچسب ها: ايراد عدم صلاحيت ذاتي

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

دانلود پروژه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی  در آیین دادرسی مدنی مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع ت...

ادامه مطلب