بایگانی برچسب ها: ايزومتريك ساپورت Support Isometric

دانلود مقاله نقش مهندسي Piping در پروژه ها

دانلود مقاله نقش مهندسي Piping در پروژه ها

نقش مهندسي Piping در پروژه هاي ساختماني مهندسي Piping سه شاخه كلي را شامل مي شود: 1) Material of Piping 2) Supporting & Stress Analyse 3) Design در اين جا به بررسي مدارك مورد نياز براي شروع يك پروژه در يك واحد فرآيندي مي پردازيم هر پروژه شامل سه بخش و يا سه مرحله مي باشد كه شركتهاي مجري انجام پروژه براساس نوع فعاليت تقسيم بندي مي شوند. سه بخش كلي پروژه عبارتند از: 1) Engineering           2) Procurment      3) Construction دانلود مقاله نق...

ادامه مطلب