بایگانی برچسب ها: ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات فهرست مطالب مقدمه ۴ بخش اول طرح مسئله ۷ اهمیت موضوع ۸ بخش دوم:تصادفات فصل اول:عامل انسانی ۳۰ فصل دوم:عامل راه ۴۰ تقاطع‌های چراغ‌دار ۶۳ انحراف از راه ۱۰۱ فصل سوم :عامل وسیله نقلیه و محیط ۱۱۵ فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف ۱۲۲ بخش سوم:مسیر ایمن فصل اول:شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز ۱۳۶ فصل دوم:پارامترهی موثر در ترافیک ۱۴۴ فصل سوم:الگوریتم‌های مسیر‌یابی ۱۵۱ نتایج و پیشنهادات ۱۶۶ منابع و مؤاخذ ۱۶۸...

ادامه مطلب