بایگانی برچسب ها: ايوان شمال شرقي مسجد حكيم

دانلود پروژه مسجد حکیم اصفهان

دانلود پروژه مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان فهرست مطالب پيشگفتار: 1 مقدمه: 2 مسجد جامع جور جير 6 نام و كنيه و لقب صاحب 7 مدفن صاحب 7 صحن بزرگ (فضاي داخلي ) 8 سر در شمالي مسجد حكيم 11 سر در شرقي مسجد حكيم 15 سر در غربي مسجد حكيم 17 شبستان زير گنبد 19 شبستان جنوب شرقي 23 شبستان جنوب غربي 25 شبستان زمستاني 27 محراب شبستان زير گنبد 29 منبر 33 محراب شبستان شرقي زير گنبد 35 محراب شبستان غربي زير گنبد 37 محراب شبستان زمستاني 39 ايوان شمالي مسجد حكيم 40 ايوان جنوبي مسجد ...

ادامه مطلب