بایگانی برچسب ها: اپراتور اتاق عمل

دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی

دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی

دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی فهرست مطالب چکیده    ۱۱ مقدمه    ۱۲ تکنولوژی های مورد استفاده    ۱۳ ۱    معرفی Actor  های سیستم    ۱۴ ۱-۱    بیمار    ۱۴ ۱-۱-۱    مواردی که باید برای بیمار ثبت شود    ۱۴ ۲-۱-۱    فیلد های اطلاعاتی بیمار    ۱۴ ۲-۱    مسئول پذیرش    ۱۵ ۳-۱    مسئول ترخیص    ۱۵ ۱-۳-۱    اعمال انجام شده در زمان ترخیص    ۱۵ ۲-۳-۱    ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود    ۱۵ ۴-۱    مدیر مرکز    ۱۶ ۱-۴-۱    ثبت هایی که باید زی...

ادامه مطلب