بایگانی برچسب ها: اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک

دانلود مقاله اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک

دانلود مقاله اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک

اکتشاف و زمین شناسی معدن سرب نخلک فهرست مطالب مقدمه فصل اول : زمین شناسی و اکتشاف تاریخچه و موقعیت جغرافیایی چینه شناسی تکتونیک گسل ها ساختمان ونحوه وجود کانی سازی پوشش رسوبی فعالیت های اکتشافی جدید مقاطع زمین شناسی نقشه زمین شناسی تونل ها حفر گمانه در ناحیه شمال معدن پیشروی اکتشافی نمونه برداری محاسبه ذخیره فصل دوم : استخراج استخراج درمعدن نخلک چگونگی استخراج ترابری درمعدن نخلک مشخصات اکیپ چالزنی و آبشاری تهویه  آبکشی نگهداری...

ادامه مطلب