بایگانی برچسب ها: اکراه در ارتکاب جرم

دانلود پروژه اکراه

دانلود پروژه اکراه

مقاله اکراه فهرست مطالب فصل اول : مقدمه 1- تعریف اکراه 1-1- تعریف لغوی 1-2- تعریف اصطلاحی 2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه 1- ارکان اکراه 1-1- وجود مکره بالفتح 1-2- وجود مکره با کلر 1-3- تهدید و اکراه 1-4-قلمرو اکراه 2-عناصر اکراه 2-1- انجام عمل 2-2- موثر بودن تهدید 2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید 2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور 2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او 2-...

ادامه مطلب