بایگانی برچسب ها: اکراه

دانلود پروژه اکراه

دانلود پروژه اکراه

مقاله اکراه فهرست مطالب فصل اول : مقدمه ۱- تعریف اکراه ۱-۱- تعریف لغوی ۱-۲- تعریف اصطلاحی ۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ۱- ارکان اکراه ۱-۱- وجود مکره بالفتح ۱-۲- وجود مکره با کلر ۱-۳- تهدید و اکراه ۱-۴-قلمرو اکراه ۲-عناصر اکراه ۲-۱- انجام عمل ۲-۲- موثر بودن تهدید ۲-۳- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید ۲-۴- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور ۲-۵- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نز...

ادامه مطلب