بایگانی برچسب ها: اکولوژی محیط زیست انسان

دانلود مقاله محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن

دانلود مقاله محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن

محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن مقدمه محیط در فارسی به معنای احاطه کننده و در برگیرنده دنیا بوده و معادل انگلیسی آن Environment ( محیط متغیر و ناپایدار) میباشد  . بطورکلی میتوان گفت که محیط اصطلاح جامعی برای تشریح شرایطی از قبیل محل، ‌درجه حرارت ،‌نور، آب و غیره است که موجودات زنده در آن زندگی می کنند . اما محیط زمانی مورد بررسی است که درآن ارتباطات بین عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن مد نظر قرار گیرند و به همین خاطر علم اکولوژی یا بوم شناسی ...

ادامه مطلب