بایگانی برچسب ها: ایجاد قرابت رضاعی پس ازعقد نکاح

دانلود کارتحقیقی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی

دانلود کارتحقیقی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی

بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی چکیده نسب رضاعی يکی از احکام امضايي دين اسلام است، که بر اساس آن، اگر بچه ای از زن ديگری غير از مادر خود، شير بخورد، با شرايط خاصی، اين بچه به منزله فرزند نسبی آن زن و شوهرش محسوب می شود. مهم ترين بحث در مسأله رضاع، انتشار حرمت نکاح بين شيرخوار، زن شيرده، صاحب شير و ساير بستگانی است که در نسب، ازدواج با آنها حرام می باشد. دليل اين حکم نيز آيه قرآن است که با صراحت، حرمت ازدواج با مادر و خواهر رضاعی...

ادامه مطلب