بایگانی برچسب ها: ایجاد قرابت رضاعی پس ازعقد نکاح

دانلود کارتحقیقی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی

دانلود کارتحقیقی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی

بررسی قواعد حقوقی حاکم بر نسب رضاعی چکیده نسب رضاعی یکی از احکام امضایی دین اسلام است، که بر اساس آن، اگر بچه ای از زن دیگری غیر از مادر خود، شیر بخورد، با شرایط خاصی، این بچه به منزله فرزند نسبی آن زن و شوهرش محسوب می شود. مهم ترین بحث در مسأله رضاع، انتشار حرمت نکاح بین شیرخوار، زن شیرده، صاحب شیر و سایر بستگانی است که در نسب، ازدواج با آنها حرام می باشد. دلیل این حکم نیز آیه قرآن است که با صراحت، حرمت ازدواج با مادر و خواهر رضاعی...

ادامه مطلب