بایگانی برچسب ها: ایدومتری

دانلود مقاله ایدومتری

دانلود مقاله ایدومتری

ایدومتری فهرست مطالب ۱٫ مقدمه ۲٫ شنوایی سنجی ۳٫ شنوایی سنجی با صدای خالص ۴٫ ادیوگرام ۵٫ محاسبه میزان کاهش شنوایی ۶٫ شنوایی سنجی گفتاری ۷٫ توانایی تفکیک گفتار ۸٫ تمپانومتری ۹٫ آزمون بلع (Swallow test) شنوایی سنجی در کودکان و شیرخواران چشم انداز بحث تاریخچه ی روش های تربیت شنوایی برنامه تربیت شنوایی او شامل ۴ مرحله اصلی است: مخملک وتاثیر آن بر شنوایی آشنایی با آموزش مهارت های شنوایی مجاری نیم حلقوی کیسه اوتریکول و ساکول مجرای حلزونی غشا بازیلر راه عص...

ادامه مطلب