بایگانی برچسب ها: ایران و بزهکاری

دانلود پروژه بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن

دانلود پروژه بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن

بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن   فهرست مطالب بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن 1 1ـ مقدمه 1 سوالات پروژه حاضر عبارتند از : 8 3ـ اهميت مسأله : 9 هدفهاي مطالعه : 14 5- پيش فرضها – حدود مطالعه و محدوديتها : 16 تعريف بزهكاري: 18 آغاز تحقيقات علمي : 23 تاريخچه بزهكاري : 27 علل و عوامل مؤثر در بزهكاري : 32 عوامل ذاتي و فردي 35 عوامل ذاتي غير ارثي: 39 الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگي: 39 2ـ سوء تغذيه 40 7ـ تأثير تشعشعات راديو اكتيو: 42 ب ) عوامل ...

ادامه مطلب