بایگانی برچسب ها: ایمن سازی شبکه های بی سیم

دانلود مقاله ایمن سازی شبکه های بی سیم

دانلود مقاله ایمن سازی شبکه های بی سیم

ایمن سازی شبکه های بی سیم فهرست مطالب ایمنی سازی شبکه های بی سیم:.. 1 رمز گذاری و ساختار کلیدی عمومی:.. 1 سند دیجیتال:.. 3 ساختار کلیدی همگانی (PKI):.. 4 اطمینان از صحت نرم افزار:.. 5 10.5 مدیریت، فرصت ها، درگیری ها و راه حل ها.. 6 فرصتها:.. 6 درگیری هاي مدیریتی:.. 6 طراحی سیتسمهایی که نه دارای کنترل حداکثر و نه دارای کنترل حداقل مي‌باشند:   7 اجرای یک خط مشی امنیتی مؤثر:.. 7 خطوط راهنمای راه حل:.. 8 تجارت خود را به راه بیاندازید: مالی ...

ادامه مطلب