بایگانی برچسب ها: بادگير مسجد ومدرسه آقا بزرگ كاشان

دانلود مقاله مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

دانلود مقاله مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان

دانلود مقاله مسجد و مدرسه آقا بزرگ کاشان پیش از آنکه بحث اصلی را شروع کنم لازم است کلیاتی درباره معماری ایران بگویم. سپس درباره انتخاب موضوع در یک تحقیق معماری و منابع مورد نیاز بخصوص برای دانشجویان معماری مطالبی را توضیح می دهم. امروزه معماری سنتی ما در جهان شناخته شده است ولی تا نیم قرن پیش معماری ما ناشناخته بود. برای نمونه روش تحلیل و تفسیر مستشرقین از بناهای یش از اسلام و پس از اسلام ما متفاوت باآنچه امروزه مطرح می شود، بود. بنایی...

ادامه مطلب