بایگانی برچسب ها: بادگير مسجد ومدرسه آقا بزرگ كاشان

دانلود مقاله مسجد و مدرسه آقا بزرگ كاشان

دانلود مقاله مسجد و مدرسه آقا بزرگ كاشان

دانلود مقاله مسجد و مدرسه آقا بزرگ كاشان پيش از آنكه بحث اصلي را شروع كنم لازم است كلياتي درباره معماري ايران بگويم. سپس درباره انتخاب موضوع در يك تحقيق معماري و منابع مورد نياز بخصوص براي دانشجويان معماري مطالبي را توضيح مي دهم. امروزه معماري سنتي ما در جهان شناخته شده است ولي تا نيم قرن پيش معماري ما ناشناخته بود. براي نمونه روش تحليل و تفسير مستشرقين از بناهاي يش از اسلام و پس از اسلام ما متفاوت باآنچه امروزه مطرح مي شود، بود. بنايي...

ادامه مطلب