بایگانی برچسب ها: بازاريابي دو جانبه

دانلود مقاله سیستم اطلاعات تجاری

دانلود مقاله سیستم اطلاعات تجاری

سیستم اطلاعات تجاری  فهرست مطالب سیستم اطلاعات تجاری ۱ مقدمه ۱ اهمیت اطلاعات در تجارت ۱ ویژگیهای اطلاعات مناسب : ۲ مقاصد کلی اطلاعات ۳ توصیف داده ها: ۳ – تبیین رخدادها: ۳ – پیش بینی : ۴ – پیشنهاد راهکارها : ۴ – ارزیابی : ۴ سیستم های اطلاعات فرابخشی ۴ فرایندهایی نظیر: ۴ بازاریابی دو جانبه (تعاملی): ۶ اتوماسیون نیروی فروش: ۷ مدیریت محصول و فروش: ۷ ترویج فروش و تبلیغات: ۸ توزیع : ۹ بازاریابی هدفمند: ۹ تحقیقات بازار و پیش...

ادامه مطلب