بایگانی برچسب ها: بازاریابی اجتماعی

دانلود مقاله بازاریابی اجتماعی

دانلود مقاله بازاریابی اجتماعی

بازار یابی اجتماعی فهرست مطالب چکیده۱ مقدمه۲ ۱٫ مبنای اجتماعی بازاریابی: تأمین نیازهای انسانی۴ ۲٫ بازاریابی چیست۶ ۳٫ فلسفه‌های بازاریابی۸ ۱ـ۳٫ مفهوم بازاریابی اجتماعی۹ ۲-۳٫ رویکرد فلسفی در بازاریابی اجتماعی۱۱ ۴٫ ماهیت بازاریابی اجتماعی۱۸ جمع‌بندی و ملاحظات۲۲ لزوم تدوین یک نظریه بازاریابی اجتماعی۲۲ منابع۳۰ چکیده بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می‌کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. براساس مفهوم بازا...

ادامه مطلب