بایگانی برچسب ها: بازاریابی اجتماعی

دانلود مقاله بازاریابی اجتماعی

دانلود مقاله بازاریابی اجتماعی

بازار یابی اجتماعی فهرست مطالب چكيده1 مقدمه2 1. مبناي اجتماعي بازاريابي: تأمين نيازهاي انساني4 2. بازاريابي چيست6 3. فلسفه‌هاي بازاريابي8 1ـ3. مفهوم بازاريابي اجتماعي9 2-3. رويكرد فلسفي در بازاريابي اجتماعي11 4. ماهيت بازاريابي اجتماعي18 جمع‌بندي و ملاحظات22 لزوم تدوين يك نظريه بازاريابي اجتماعي22 منابع30 چكيده بازاريابي اجتماعي حوزه و قلمرو علم جديدي است كه مي‌كوشد با استفاده از فنون بازاريابي تجاري، اهداف و مقاصد اجتماعي را تحقق بخ...

ادامه مطلب