بایگانی برچسب ها: بازبيني برنامه هاي كاربردي SQL

دانلود مقاله مدیریت پایگاه داده هوشمند

دانلود مقاله مدیریت پایگاه داده هوشمند

دانلود مقاله مدیریت پایگاه داده هوشمند مدیریت پایگاه داده هوشمند يك ديد كلي از آن چه براي نگه داري يك پايگاه داده و اجراي موثر آن لازم است …خيلي مشكل است كه در اين روزها بتوانيم راهنماي مناسبي براي اين كار بيابيم و يكي از مشكل ترين موقعيت هاي كاري كه يافتن فرد مناسب براي آن سخت است، مدير بانك اطلاعاتي (DBA) است. استخدام يك فرد مناسب براي مديريت بانك اطلاعاتي مشكل است، زيرا مهارت هاي لازم براي يك DBA خوب شرايط و مقررات زيادي دارد. ب...

ادامه مطلب